MIREILLE MATHIEU "On nevit pas sans se dire adieu"

€2.00

Single 6009.719 uit 1975 met ON NE VIT PAS SANS SE DIRE ADIEU - FAIS-MOI DANSER.

  • Model: 17.574
  • Fabrikant: Philips

Artikel is toegevoegd op zondag 07 maart, 2010.

copyright © 2018 Plaatzegel.nl