HUMPHREY LYTTELTON "Fidgety Feet"

€2.50

Single 45-0 29067 met FIDGETY FEET - WOLVERINE BLUES. Made in Germany.

  • Model: 20.449
  • Fabrikant: Odeon

Artikel is toegevoegd op dinsdag 18 januari, 2011.

copyright © 2018 Plaatzegel.nl