SAMBRINCO'S "As om 'e toer de sweltjes dan wer fleane"

€2.50

Single UH 9257 uit 1960 met AS OM 'E TOER DE SWELTSJES DAN WER FLEANE - SKŪTSJESILE. Made in Holland.

  • Model: 66.165
  • Fabrikant: CNR

Artikel is toegevoegd op woensdag 28 juli, 2021.

copyright © 2021 Plaatzegel.nl